نام محصول

ویفر کارامل جعبه ای

مشخصات

1139

کد محصول

24 * 45 = 1080

وزن به گرم

جزئیات محصول

جزئیات محصول

گالری تصاویر