نام محصول

ویفر پاپوتا جعبه ای

مشخصات

1120

کد محصول

24 * 50 = 1200

وزن به گرم

جزئیات محصول

جزئیات محصول

گالری تصاویر