تلفن :

041-33274437
041-33274222 --- 041-33274429

ایمیل :

info@nazari-cake.com

آدرس کارخانه :

آدرس : تبریز ، کیلومتر 50 جاده تبریز - شبستر