عنوان : تولید ویفر N&N و Arinte

post img

تولید ویفر در کارخانه نظری با توکل بر امید خدا و اعتماد شما عزیزان به این مجموعه شروع شد و ویفر N&N و ویفر آرینته محصول جدید دیگری از این مجموعه تولید و در دسترس شما مصرف کننده عزیز قرار گرفته هست